3000+ Nội dung

Bài giảng, tĩnh nguyện, bài học, kinh thánh, nhạc,..

Hẹn giờ tắt

Bảo vệ não bộ và thiết bị bằng tính năng hẹn giờ tắt trước khi ngủ.

Tải về

Nghe offline không tốn Wifi, 3G.

Đồng bộ thiết bị

Đăng nhập nhiều thiết bị, giữ nguyên những danh sách đã lưu.

01.

Mang bạn đến gần với Chúa

Trở thành một người tin Chúa thì đơn giản, nhưng để trở thành môn đồ của Chúa, chúng ta cần nhiều hơn thế nữa. Wami mong góp sức vào hành trình trở thành môn đồ của Chúa Giêsu dành cho bạn.

02.

Trải nghiệm tối giản

Với sự thiết kế tối ưu trong UX/UI, Wami luôn cập nhật để đem lại trải nghiệm lời Chúa của bạn trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ cần vài thao tác, bạn đã tiếp cận đến kho nội dung cơ đốc chất lượng.

03.

Đội ngũ tâm huyết

Đôi ngũ Wami là những con cái Chúa, sử dụng ơn Chúa ban để luôn cập nhật nội dung và công nghệ mỗi ngày.

Liên hệ hợp tác

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Đối tác nội dung của Wami là những tổ chức uy tín trong cộng đồng cơ đốc Việt Nam. Wami luôn mong muốn nhận được sự hợp tác của quý đối tác nội dung để nhanh chóng đem lời Chúa cho con dân Ngài.

Bạn còn chờ đợi gì nữa?

Trải nghiệm ngay