Nghe Kinh Thánh Tân Ước Bản Dịch Mới | Phi-líp 2 | Giọng Miền Nam

Wami stream trực tiếp từ kênh Nghe Kinh Thánh Việt *** Xin đăng ký kênh youtube.com/kinhthanhviet Vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nghe! *** Youtube: https://youtube.com/kinhthanhviet Facebook: https://facebook.com/hyvongint Website: https://nguonhyvong.com Kinh Thánh Bản Dịch Mới do một ủy ban phiên dịch gồm những mục sư đã được hai cơ quan phiên dịch Kinh Thánh quốc tế huấn luyện chuyển ngữ sang tiếng Việt hiện đại. Kinh Thánh Bản Dịch Mới được dịch từ nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp dưới sự hướng dẫn của United Bible Societies. Kinh Thánh Bản Dịch Mới được dùng để chia sẻ về Chúa Giê-su tại Việt Nam. © VBI giữ bản quyền và cấp phép sử dụng Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Dịch Mới ở dạng ghi âm.